بورس۲۴
1401/04/01
18:45
مروری بر روند فروش در «سدور»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان دورود در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰ میلیارد تومان فروش داشته است .

مروری بر روند فروش در «سدور»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان دورود در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰ میلیارد تومان فروش داشته است . که از این مبلغ ۵۹ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است.


سدورسدور
انتهای خبر

0
0