بورس۲۴
1400/07/26
12:23
شفاف سازی «شزنگ» در خصوص فرایند افزایش سرمایه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجهیز نیروی زنگان اعلام نمود که در راستای اطلاع رسانی و شفاف سازی درخصوص فرایند افزایش سرمایه شرکت تجهیز نیروی زنگان مجموعه اقدامات انجام شده دراین خصوص به شرح زیر اعلام می گردد: ۱. انجام کارشناسی دارائی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری و معتمد بورس به ارزش تقریبی ۱۷۳۰ میلیارد ریال در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ ۲. عقد قرارداد با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز دقیق امین(حسابداران رسمی) مبنی بر تهیه گزارش افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره از ابتدا تا اخذ تاییدیه سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ۳. عقد قرارداد حسابرسی گزارش افزایش سرمایه با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگرآریا(حسابداران رسمی) مبنی بر بررسی گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت درباره افزایش سرمایه پیشنهادی به منظور ارائه گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی فوق العاده در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ در تیرماه ۱۴۰۰ ۴. تهیه و ارائه گزارش افزایش سرمایه به موسسه حسابرسی ذکر شده در بند ۳ جهت بررسی و ارائه گزارش توجیهی در تیرماه ۱۴۰۰ لازم به ذکر است دلایل زمان بر شدن انجام فرایند افزایش سرمایه از سوی این شرکت طولانی شدن فرایند تهیه گزارش و بررسی آن توسط موسسات حسابرسی فوق الذکر می باشد که هم اینک مراحل پایانی خود را می گذراند. بدیهی است درصورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان سریعا اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای خبر

0
0