بورس۲۴
1402/09/15
11:27
انعقاد قرارداد مهم در «تاپکیش»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از انعقاد قرارداد فروش۲۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش سیار و ۱۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش ثابت با شرکت کارت اعتباری ایران کیش خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از انعقاد قرارداد فروش۲۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش سیار و ۱۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروش ثابت مربوط به مناقصه مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۲ شرکت کارت اعتباری ایران کیش خبر داد. قیمت هر دستگاه کارتخوان ثابت به طور تقریبی در تلورانس(۴۶,۶۹۴,۰۰۰ - ۴۳,۵۸۰,۰۰۰) ریال و قیمت هر دستگاه کارتخوان سیار در تلورانس(۴۴,۰۴۸,۰۰۰ - ۴۱,۲۱۶,۰۰۰) ریال می باشد.حاشیه سود ناخالص حدود ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد می باشد و تحویل ۲۵۰۰ دستگاه از هر قرارداد در سال مالی جاری محقق می گردد.


تاپکیش
انتهای خبر

0
0