بورس پلنر
1401/03/10
12:14
#تکمبا، نمای هفتگی از خط روند کاهشی مدید (دو ساله) گذر کرده و با تکمیل عقب نشینی بدان محدوده در 4224 ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی گردیده که در...

#تکمبا ، نمای هفتگی


از خط روند کاهشی مدید (دو ساله) گذر کرده و با تکمیل عقب نشینی بدان محدوده در ۴۲۲۴ ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی گردیده که در صورت شکست مقاومت: ۵۱۵۱ ریال و غلبه بر ابر کمو نزولی میتواند همراه با نوسانات حاشیه ای تا اهداف؛ ۶۳۰۴ - ۸۲۹۸ ریال رشد کند.حد ابطال سناریوی فوق نفوذ قیمت زیر حمایت: ۳۹۰۰ ریال۱۴۰۱/۳/۱۰@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0