همفکران
1400/03/02
09:17
#کدال #شفاف_سازي #فسرب 📌 فسرب از محل واگذاری 8.85 درصد از سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در بازار سرمایه 208,698 میلیون ریال سود شناسایی کرده...

#کدال


#شفاف_سازی


#فسرب📌 فسرب از محل واگذاری ۸.۸۵ درصد از سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در بازار سرمایه ۲۰۸,۶۹۸ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.انتهای خبر

0
0