همفکران
1401/03/03
08:57
#کدال #شفاف_سازی #شجم 📌بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي جديد (پروژه مخازن کروی) ذخیره سازی و تامین خوراک اصلی در فرآیند تولید در مقطع قیمت بهینه...

#کدال


#شفاف_سازی


#شجم📌بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید (پروژه مخازن کروی)ذخیره سازی و تامین خوراک اصلی در فرآیند تولید در مقطع قیمت بهینه خوراک و نتیجتا تولید مستمر، افزایش ظرفیت و سود آوری شرکت.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0