بورس۲۴
1401/02/07
09:09
رشد ۴۹ درصدی فروش «فباهنر» در ماه اول

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱ ماهه منتهی به فروردین از فروش محصولات خود ۳۲۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.

رشد 49 درصدی فروش «فباهنر» در ماه اول

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱ ماهه منتهی به فروردین از فروش محصولات خود ۳۲۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.

فباهنر 1401 1 ماهه
انتهای خبر

0
0