بورس۲۴
1402/08/17
08:54
«تاپکیش» برنده مناقصه به پرداخت ملت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، تجارت الکترونیک پارسیان کیش از برنده شدن تامین ۳۰,۰۰۰ دستگاه کارتخوان ثابت در مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین ۱۰۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروشگاهی (POS) به پرداخت ملت خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، تجارت الکترونیک پارسیان کیش از برنده شدن تامین ۳۰,۰۰۰ دستگاه کارتخوان ثابت در مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین ۱۰۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروشگاهی (POS) به پرداخت ملت خبر داد.

بی
انتهای خبر

0
0