بااقتصاد
1401/02/21
15:30
رشد ۴۴ درصدی سود خالص «کاسپین» در سال مالی‌ای که گذشت

شرکت داروسازی کاسپین تامین در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی کاسپین تامین در سال مالی ۱۴۰۰ با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۸۱۲ میلیارد تومان درآمد عملیاتی با بهای تمام شده ۴۲۷.۲ میلیارد تومانی کسب کرده است. از مجموع فروش شرکت ۸۰۴ میلیارد تومان از فروش داخلی و تنها ۸ میلیارد تومان از بخش صادرات حاصل شده است.


مقدار فروش محصول تزریقی با حدود ۱ درصد کاهش ۲۱۱ میلیون عدد و مقدار فروش صادراتی آن با ۹۰ درصد کاهش حدود ۱ میلیون و ۱۱۳ عدد گزارش شده است.


نرخ فروش داخلی این محصول ۷۲ و نرخ فروش صادراتی آن ۱۶۸ درصد رشد در این یک ساله داشته است.


سود ناخالص شرکت با رشد ۵۴ درصدی به ۳۸۴.۸ میلیارد تومان و سود عملیاتی با رشد ۵۷ درصدی به ۳۶۰.۷ میلیارد تومان در سال مالی یاد شده رسیده است. حاشیه سود ناخالص بدون تغییر نسبت به سال قبل و برابر با ۴۷ درصد بوده است.


کاسپین در این دوره ۱۲ ماهه سود خالص ۲۱۷.۲ میلیارد تومانی، معادل ۳۱۰.۳ تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده که ۴۴ درصد رشد را نسبت به سود شرکت در سال گذشته تجربه کرده است.انتهای خبر

0
0