حس ششم
1400/05/06
09:00
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #تپکو با حجم ۲۱۹ میلیون سهم #شفارس با حجم ۵۶ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۵۴ میلیون سهم #وسفارس با حجم ۴۷ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#تپکو با حجم ۲۱۹ میلیون سهم


#شفارس با حجم ۵۶ میلیون سهم


#وسخراج با حجم ۵۴ میلیون سهم


#وسفارس با حجم ۴۷ میلیون سهم


#وسگلستا با حجم ۴۰ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0