اقتصاد آنلاین
1400/03/21
11:00
بازدید مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شستا از پروژه انتقال شرکت پشم شیشه ایران

راهکارها و چالش های افزایش ظرفیت تولید پشم شیشه در پروژه انتقال شرکت پشم شیشه ایران بررسی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، محمد ابراهیم راعی مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شستا و هیات همراه از پروژه انتقال شرکت پشم شیشه ایران بازدید بعمل آورد.


این بازید که با هدف بررسی چالشها و راهکارهای افزایش ظرفیت تولید پشم شیشه در پروژه انتقال شرکت صورت گرفت ، ابتدا جهانگیر باقری مدیر عامل شرکت پشم شیشه ایران ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی در خصوص آخرین وضعیت پروژه انتقال کارخانه بیان داشت : ساخت استراکچرهای بخش مهم کارخانه شامل کوره ، ماشین های الیاف ساز و فرمینگ ‌خاتمه یافته است. همچنین ۶۰ درصد عملیات نصب سازه ها انجام پذیرفته و در حال تکمیل شدن می باشد.


وی در ادامه گفت : فنداسیون این بخش از پروژه انتقال به پایان رسید ، و در حالت کلی تکنولوژی کارخانه با استفاده از توان مهندسی داخلی و یا خرید تکنولوژی برای همه گلوگاه های عملیاتی ، راه حل های مناسب تهیه و تدوین گردید. همچنین تعدادی از قرارداد ها امضا شده ، یا در حال انجام می باشد و بعضی نیز به مرحله عقد قرارداد رسیده است.


در پایان بازدید و با توجه به قابل قبول بودن راهکارهای فنی و پروژه ای مقرر گردید گزارش جامعی از پیش بینی وضعیت آینده بازار پشم شیشه و رشد آن تهیه و در اختیار مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شستا قرار گیرد.


صنعت
انتهای خبر

0
0