همفکران
1401/10/12
23:28
#خبرهای_موثر 📌شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در هیات عالی واگذاری تصویب شد رییس کل سازمان خصوصی سازی با اعلام این خبر گ...

#خبرهای_موثر📌شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در هیات عالی واگذاری تصویب شدرییس کل سازمان خصوصی سازی با اعلام این خبر گفت: در جلسه امروز هیات عالی واگذاری، شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بصورت یک جا و یا سه بلوک ۱۷ درصدی همزمان به تشخیص سازمان خصوصی سازی مصوب شد.قربانزاده افزود: قیمت پایه بلوک ۱۷ درصدی استقلال، ۵۰۳ میلیارد تومان و پرسپولیس ۵۱۶ میلیارد تومان و همچنین قیمت پایه بلوک ۵۱ درصدی برای استقلال ۲۱۳۷ میلیارد تومان و پرسپولیس ۲۱۹۴ میلیارد تومان مصوب شد.Hamfekran.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0