بورس۲۴
1401/04/06
18:59
بازارگردانی «دکیمی»،«دجابر»،«داسوه»و«شفا» تا چه زمانی ادامه دارد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،ه اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پیرو درخواست صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازون کوروش، انجام عملیات بازارگردانی در نماد معاملاتی شرکت های کیمیدارو، داروسازی جابرابن حیان،داروسازی اسوه، سرمایه گذاری شفادارو توسط صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی مذکور در پایان روز معاملاتی ۱۴۰۱.۴.۶پایان خواهد یافت.

بازارگردانی «دکیمی»،«دجابر»،«داسوه»و«شفا» تا چه زمانی ادامه دارد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،ه اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، پیرو درخواست صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازون کوروش، انجام عملیات بازارگردانی در نماد معاملاتی شرکت های کیمیدارو، داروسازی جابرابن حیان،داروسازی اسوه، سرمایه گذاری شفادارو توسط صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی مذکور در پایان روز معاملاتی ۱۴۰۱.۴.۶پایان خواهد یافت.


بورس
انتهای خبر

0
0