کدال۳۶۰
1400/05/31
17:24
#وآفری معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين) 1400-05-...

#وآفری


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بیمه کارآفرین - نماد: وآفری(وآفرین)۱۴۰۰-۰۵-۳۱ ۱۷:۲۴:۵۰ (۷۸۴۴۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0