سهامیاب - آموزش بورس
1401/04/01
13:12
این چی میگه؟ ارزش بازارش از #خساپا بیشتر شد😂😂 #خل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۹،۴۷۱ خلیبل ۳۷۴،۹۸۹ سایپا

این چی میگه؟ارزش بازارش از #خساپا بیشتر شد😂😂#خل۳۹،۴۷۱ خلیبل


۳۷۴،۹۸۹ سایپاانتهای خبر

0
0