بورس۲۴
1401/04/05
13:39
بانک سامان از دلایل تغییرات سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک سامان در خصوص علت تغییرات سود شفاف سازی نمود و بیان داشت افزایش خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری ناشی از رشد حجم تسهیلات اعطایی و منترل نرخ سود سپرده ها بوده است.

بانک سامان از دلایل تغییرات سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک سامان در خصوص علت تغییرات سود شفاف سازی نمود و بیان داشت افزایش خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری ناشی از رشد حجم تسهیلات اعطایی و منترل نرخ سود سپرده ها بوده است.

سامان
انتهای خبر

0
0