آواتحلیل
1401/02/10
17:48
#بررسی_گزارش_کدال #خاهن ✅ خاهن در فروردین حدود 84 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروردین سال گذشته21 درصد رشد داشته است. ✅ خاهن در فروردی...

#بررسی_گزارش_کدال #خاهن✅ خاهن در فروردین حدود ۸۴ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروردین سال گذشته۲۱ درصد رشد داشته است.✅ خاهن در فروردین حدود ۱۰۰۴ تن قطعات فورج به فروش رسانده است که نسبت به فروردین گذشته ۱.۵ درصد کاهش داشته است.✅ نرخ فروش قطعات فورج در فروردین حدود ۸۰ میلیون تومان بوده که نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نداشته است.
📉 آخرین قیمت سهم ۶۴۶ تومان بوده و در یک ماه اخیر۳۳٪ بازدهی داشته است ...انتهای خبر

0
0