کدال۳۶۰
1400/03/03
16:54
#ثجنوب اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب ▪️ شرکت سرمایه گذاری مسک...

#ثجنوب


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب▪️ شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۹٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲۳۲ ریال سود محقق کرده است.▪️ «ثجنوب» با سرمایه ثبت شده ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۰۸,۷۶۴ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۶:۵۴:۵۱ (۷۴۸۸۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0