خاور سهم
1400/10/27
09:18
#خاور قیمت تعدیل شده نماد ایران خودرو دیزل پس از انجام افزایش سرمایه دوم، با قیمت پایانی ۱,۰۹۷ ریال بر روی صفحه #خاور در سایت tsetmc درج شد.

#خاورقیمت تعدیل شده نماد ایران خودرو دیزل پس از انجام افزایش سرمایه دوم، با قیمت پایانی ۱,۰۹۷ ریال بر روی صفحه #خاور در سایت tsetmc درج شد.

انتهای خبر

0
0