حس ششم
1400/03/22
08:59
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وآیند با حجم ۱۷۴ میلیون سهم #وسدید با حجم ۷۹ میلیون سهم #وسرضوی با حجم ۶۹ میلیون سهم #های_وب با حجم ۵۱ میلی...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وآیند با حجم ۱۷۴ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۷۹ میلیون سهم


#وسرضوی با حجم ۶۹ میلیون سهم


#های_وب با حجم ۵۱ میلیون سهم


#وسگلستا با حجم ۴۸ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0