نوآوران امین
1402/03/30
15:02
فرآورده های سیمان شرق(#کفرآور) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 47 درصدی د...

فرآورده های سیمان شرق(#کفرآور)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۷۰,۴۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۷۶,۴۴۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۶ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۴۰۲ و تحقق سود ۹۹۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0