کارگزاری آبان
1400/03/03
09:57
📈در میان معاملات پر عرضه ی فراورده های نفتی #شپنا, #شتران و #شبندر با گرایشی مثبت متعادل داد و ستد می شوند.

📈در میان معاملات پر عرضه ی فراورده های نفتی #شپنا, #شتران و #شبندر با گرایشی مثبت متعادل داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0