اخبار فوری بورس
1400/03/04
08:34
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي نوش مازندران (#غنوش)، بين المللي توسعه ساختمان (#ثاخت)، سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي (#وملي)، گروه دارويي ...

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های نوش مازندران (#غنوش)، بین المللی توسعه ساختمان (#ثاخت)، سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (#وملی)، گروه دارویی سبحان (#دسبحا) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی میباشند.


انتهای خبر

0
0