دسبحا

گروه دارویی سبحان

1400/10/28 02:34:08
پایانی:17,800
(-1.27%)
آخرین:17,690
(-1.88%)

تعداد معاملات:148
حجم:440,067
ارزش معاملات:7.64B
حجم مبنا:1.29M
17,13018,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,410
17,150
17,700
5,0001
1300
17,130
17,710
5281
000
17,730
1,7441
135,000(31%)
55(93%)
حجمحقیقیتعداد
440,067(100%)
50(100%)
305,067(69%)
4(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 43,690,909 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 156,663,852 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.59
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,17012,81513,62715,150-
حمایت215,15014,97213,89816,391-
حمایت116,42016,06514,16917,15852,620
P18,40018,22218,40018,400-
مقاومت119,67019,31521,21019,64153,290
مقاومت221,65021,47221,48120,408-
مقاومت322,92022,56521,75221,650-


آخرین اخبار دسبحا

نمایش اخبار قدیمی‌تر