دسبحا

گروه دارویی سبحان

1402/09/06 09:12:39
پایانی:8,690
(0%)
آخرین:8,690
(0%)

تعداد معاملات:54
حجم:142,364
ارزش معاملات:1.24B
حجم مبنا:2.79M
8,0909,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24,590
8,680
8,690
6,7091
37,708
8,670
8,700
4,0001
4113,620
8,660
8,710
9,9454
4,892(3%)
4(67%)
حجمحقیقیتعداد
126,799(91%)
16(94%)
135,180(97%)
2(33%)
حجمحقوقیتعداد
13,273(9%)
1(6%)
سرانه خرید حقیقی: 10,627,870 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.15سرانه فروش حقیقی: 68,867,706 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.48

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار دسبحا

نمایش اخبار قدیمی‌تر