کدال۳۶۰
1401/01/31
10:13
#وهامون صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری هامون صبا ▪️ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در دوره 12 ماهه منت...

#وهامون


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری هامون صبا▪️ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۷۵٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۹۹۹ ریال سود محقق کرده است.▪️ «وهامون» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۹۹۶,۹۳۴ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۱۰:۱۴:۵۱ (۸۷۰۸۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0