کدال۳۶۰
1401/03/11
20:04
#دتولید صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت داروسازی تولید دارو ▪️ شرکت داروسازی تولید دارو در دوره 12 ماهه منتهی به ...

#دتولید


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت داروسازی تولید دارو▪️ شرکت داروسازی تولید دارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۴۲٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴۹ ریال سود محقق کرده است.▪️ «دتولید» با سرمایه ثبت شده ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۲,۰۵۳ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۳-۱۱ ۲۰:۰۴:۵۶ (۸۸۴۰۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0