کدال۳۶۰
1402/08/17
08:45
#تاپکیش #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده مناقصه 30,000دستگاه کارتخوان به پرداخت ملت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30 شرک...

#تاپکیش


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده مناقصه ۳۰,۰۰۰دستگاه کارتخوان به پرداخت ملت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیششرح رویداد:


طبق نامه واصله از شرکت "به پرداخت ملت" به شماره ۲۴۰۳۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶،شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین ۱۰۰,۰۰۰ دستگاه پایانه فروشگاهی (POS) برنده تامین ۳۰,۰۰۰ دستگاه کارتخوان ثابت گردیده است. به اطلاع سهامداران محترم می رساند به محض انعقاد قرارداد فیمابین، مبلغ قرارداد و آثار سود و زیانی در این سامانه منتشر خواهد شد.
۱۴۰۲-۰۸-۱۷ ۰۵:۱۵:۰۰ (۱۱۰۲۸۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0