مهدی راد
1400/03/03
12:15
#وبملت 20 درصد منفی مچ شد. باید بببینم تایید میشه یا خیر دو تا مورد اول: #وایران خونش رنگین تر بوده نسبت به بانک ملت یا دیگر سهام؟ دوم: این حقیقی...

#وبملت ۲۰ درصد منفی مچ شد. باید بببینم تایید میشه یا خیردو تا مورد


اول: #وایران خونش رنگین تر بوده نسبت به بانک ملت یا دیگر سهام؟دوم: این حقیقی های محترم هستند که میفروشند. دقت کنید اینقدر به حقوقی ناسزا میگید یکم به این ها هم بگیدانتهای خبر

0
0