سهامیاب - آموزش بورس
1401/02/28
22:47
#شکام و ثبت یک عملکرد عالی صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در عملکرد 12 ماهه توانسته است به ازای هر سهم 401 تومان محقق ...

#شکام و ثبت یک عملکرد عالیصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در عملکرد ۱۲ ماهه توانسته است به ازای هر سهم ۴۰۱ تومان محقق کند. سهم در سه فصل ابتدایی به ترتیب ۷۰ ، ۷۵ و ۱۰۵ تومان به ازای هر سهم محقق کرده بود و در فصل چهارم هم توانسته است در یک عملکرد عالی ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم گزارش کند.🔹این شرکت در سه فصل ابتدایی فروش های ۲۲۸ ، ۳۶۴ و ۵۶۸ میلیارد تومانی داشته است و فصل چهارم هم فروشی برابر ۶۷۳ میلیارد دارد. فروش سال ۱۴۰۰ رشد ۱۱۳٪ نسبت به سال مالی قبل از آن دارد.🔹در سال مالی ۹۹ حاشیه سود شکام برابر ۲۳٪ بوده که در سال ۱۴۰۰ حاشیه سود به ۲۷٪ رسیده است. در فصل چهارم هم حاشیه سود برابر ۲۳٪ است.🔹این شرکت دانش بنیان در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۸۱ میلیارد تومانی را گزارش کرد که در شش ماهه دوم با رشد ۵۳٪ به ۲۷۶ میلیارد رسیده است. سود عملیاتی در سال مالی ۹۹ برابر ۱۷۲ میلیارد بوده است.

🆔 ✅ 📊👈سهام یابانتهای خبر

0
0