بورس۲۴
1402/09/07
15:46
«خارک» ؛ تنها متانولی که می توان به آن امید داشت / رشد چندوجهی در عملکرد ۸ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت پتروشیمی خارک گزارش عملکرد عالی ۸ ماهه منتهی به آبان را منتشر کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی خارک گزارش عملکرد ۸ ماهه منتهی به آبان را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت از فروش محصولات خود ۸۰۴۷ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این رقم ۱۲۹۶ میلیارد تومان آن در آبان ماه محقق شده است.


گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. هم چنین فروش آبان نسبت به ابان ماه سال قبل افزایش ۷۶ درصدی را تجربه کرد که رقم قابل توجهی است. مقدار فروش ۸ ماهه نیز نسبت به فروش ۷ ماهه با رشد قابل توجه ۱۵ درصدی همراه بود.


رشد مقداری و نرخ فروش محصول متانول، که حدود ۴۰ درصد از درآمد عملیاتی ۸ ماهه این شرکت را در بر گرفته، مهم ترین عامل در افزایش فروش شخارک بوده است.


شس
انتهای خبر

0
0