پارسیس تحلیل
1401/02/15
19:01
#فصلی #صورت_مالی #توریل گزارش 12 ماهه 1400 توریل منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این دوره موفق به شناسایی 187 میلیارد تومان سود خالص شد. ای...

#فصلی #صورت_مالی #توریلگزارش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ توریل منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این دوره موفق به شناسایی ۱۸۷ میلیارد تومان سود خالص شد. این بدان معنی است که شرکت مجموعا در ۱۲ ماهه خود موفق به شناسایی ۵۹ تومان سود به ازای هر سهم شده است.لازم به توضیح است که این شرکت در فصل چهارم سال ۱۴۰۰ به سود ۴۱ تومانی به ازای هر سهم رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد ۱۲۵ درصدی داشته است. همچنین سود فصل زمستان این نماد نسبت به فصل پاییز رشد ۲۵۱ درصدی را نشان می دهد.در نمودار فوق، روند فروش ، سود ناخالص، سود خالص، سود هر سهم و همچنین نمودار P/Ettm این نماد بعد از انتشار گزارش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0