پارسیس تحلیل
1400/03/21
23:00
بازدهی 20 نماد بزرگ بازار (از لحاظ ارزش بازار) در دوره های مختلف نکته جالب: فقط بازدهی 3 نماد مربوط به بانک پاسارگاد و همچنین نماد #آریا در سال 14...

بازدهی ۲۰ نماد بزرگ بازار (از لحاظ ارزش بازار) در دوره های مختلفنکته جالب: فقط بازدهی ۳ نماد مربوط به بانک پاسارگاد و همچنین نماد #آریا در سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0