سیگنال یاب روزانه
1400/02/19
23:15
از قدیم میگن اون بچه های اول رو از آب و گل در بیار بعدش به فکر دنیا آوردن بچه بعدی باش این ها یکسری از عرضه اولیه ها هستن قیمت عرضه بعضی هاشون رو...

از قدیم میگن اون بچه های اول رو از آب و گل در بیار بعدش به فکر دنیا آوردن بچه بعدی باشاین ها یکسری از عرضه اولیه ها هستنقیمت عرضه بعضی هاشون رو یادآوری میکنم که سهامدار هنوز از اصل پول تو ضرره، سوال اینه که اگر نمی ارزید چرا با قیمت بالا عرضه شد؟#بپیوند قیمت عرضه ۱۸۵۰ تومان و ۴۳ درصد زیان، #ثامید قیمت عرضه ۱۷۵ تومان و ۲۵ درصد زیان، #آبادا قیمت عرضه ۱۵۵۰ تومان و ۲۳ درصد زیان، #ثبهساز قیمت عرضه ۲۲۰ تومان و ۱ درصد زیانپ ن: میگفتن عرضه اولیه بخرید و واسه بچه هاتون نگهدارید، پدر بچه اصل پولش دود شده، وای به حال بچه 😂انتهای خبر

0
0