بورس امروز
1400/03/04
08:48
📌 «ثتران» برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت مهلت گرفت 🔹مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارائه مهلت زمانی به ثتران، با درنظر گر...

📌 «ثتران» برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مهلت گرفت🔹مدیر نظارت بر ناشران فرابورس ایران عنوان کرد که ارائه مهلت زمانی به ثتران، با درنظر گرفتن عملکرد شرکت و افزایش سرمایه در جریان و خصوصا حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران صورت گرفته است./ فرارسانه


🆔

انتهای خبر

0
0