بورس۲۴
1402/08/13
12:08
«رکیش» کارتخوان خرید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارت اعتباری ایران کیش از خرید ۱۰۰۰۰ عدد دستگاه کارتخوان از شرکت هدایت هوشمند قرن، خرید ۱۰۰۰۰ عدد دستگاه کارتخوان از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، خرید ۲۰۰۰۰ عدد دستگاه کارتخوان از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارت اعتباری ایران کیش از خرید ۱۰۰۰۰ عدد دستگاه کارتخوان از شرکت هدایت هوشمند قرن، خرید ۱۰۰۰۰ عدد دستگاه کارتخوان از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، خرید ۲۰۰۰۰ عدد دستگاه کارتخوان از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش خبر داد.

یب
انتهای خبر

0
0