کدال۳۶۰
1400/09/01
17:54
#وسکاب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08...

#وسکاب


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۱,۵۶۹,۷۴۸ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وسکاب با سرمایه ثبت شده ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۳,۱۹۸,۳۳۵ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۳,۹۲۲,۹۸۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۸۹٪ به مبلغ ۴۵,۱۷۳,۶۶۳ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۹-۰۱ ۱۷:۵۴:۱۲ (۸۱۹۷۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0