اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/09/10
18:17
#وصندوق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ب...

#وصندوق


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ درمحل خیابان شیرازجنوبی،خیابان بیست متری زرتشتیان، بعد از گلستان پلاک ۱۱ سالن خلیج فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه فعلی: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۵۱٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0