کارگزاری آبان
1401/02/20
09:52
📈در زراعتی ها شاهد رشد قیمت ها در تک نمادها هستیم و #سپید و #سیمرغ مورد توجهند.

📈در زراعتی ها شاهد رشد قیمت ها در تک نمادها هستیم و #سپید و #سیمرغ مورد توجهند.


انتهای خبر

0
0