تکسهم ۹۸
1400/03/03
10:26
#چفیبر تهاتر یک قطعه زمین به متراژ حدودی 6000 متر مربع از اراضی شرقی کارخانه با زمینی به همان متراژ در داخل فنس منطقه آزاد و در محدوده بندری پشت اس...

#چفیبر تهاتر یک قطعه زمین به متراژ حدودی ۶۰۰۰ متر مربع از اراضی شرقی کارخانه با زمینی به همان متراژ در داخل فنس منطقه آزاد و در محدوده بندری پشت اسکله و در جوار راه آهن کاسپین


انتهای خبر

0
0