بورس پلنر
1401/03/29
21:01
#فگستر واکنش های متعدد قیمت به همپوشانی سقف شکسته شده قبلی و تراز 23 درصد فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام؛ 7217 - 7013 ریال این محدوده را به حمایت معتب...

#فگستر


واکنش های متعدد قیمت به همپوشانی سقف شکسته شده قبلی و تراز ۲۳ درصد فیبوناچی ریتریسمنت در ارقام؛ ۷۲۱۷ - ۷۰۱۳ ریال این محدوده را به حمایت معتبری مبدل کرده است، لذا مادامیکه سطوح مذکور حفظ شوند میتواند با گذر از مقاومت ۸۴۸۷ ریال تا اهداف ۹۸۷۶ - ۱۱۴۰۴ ریال رشد کند.۱۴۰۱/۳/۲۹@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0