تکسهم ۹۸
1400/03/04
08:48
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نوش مازندران(#غنوش)،بين المللي توسعه ساختمان(#ثاخت)،سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي(#وملي)،گروه دارويي سبحان(#...

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های نوش مازندران(#غنوش)،بین المللی توسعه ساختمان(#ثاخت)،سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی(#وملی)،گروه دارویی سبحان(#دسبحا)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.


انتهای خبر

0
0