حس ششم
1400/08/04
08:58
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۳۰۱ میلیون سهم #وپارس با حجم ۲۶۱ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۶۲ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۵۸ میل...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وسرضوی با حجم ۳۰۱ میلیون سهم


#وپارس با حجم ۲۶۱ میلیون سهم


#وسخراج با حجم ۶۲ میلیون سهم


#وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم


#وسفارس با حجم ۴۶ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0