حس ششم
1400/05/20
08:55
📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #وسهمدا با حجم ۱۵۹ میلیون سهم #سپید با حجم ۱۵۳ میلیون سهم #خصدرا با حجم ۹۶ میلیون سهم #وسگیلا با حجم ۷۸ میل...

📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:#وسهمدا با حجم ۱۵۹ میلیون سهم


#سپید با حجم ۱۵۳ میلیون سهم


#خصدرا با حجم ۹۶ میلیون سهم


#وسگیلا با حجم ۷۸ میلیون سهم


#وسهرمز با حجم ۶۹ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0