نوآوران امین
1402/08/03
13:09
موتورسازان تراکتورسازی ایران (#خموتور) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ✅افزای...

موتورسازان تراکتورسازی ایران (#خموتور)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹✅افزایش ۵.۸۳ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۷.۴۲ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با مهر ۱۴۰۱


✅رشد ۵۲.۴۱ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0