حامیان بورس ایران
1399/10/07
09:58
✅ طبق پیش بینی : #خودرو #خساپا صفر تابلو و به نظر می رسد آماده حرکت برای نیمه دوم بازار می شوند.👌👌

✅ طبق پیش بینی : #خودرو #خساپا صفر تابلو و به نظر می رسد آماده حرکت برای نیمه دوم بازار می شوند.👌👌


انتهای خبر

0
0