کدال۳۶۰
1401/03/08
17:08
#خاهن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 1,559,55...

#خاهن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱,۵۵۹,۵۵۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰٪ افزایش داشته است.▪️«خاهن» با سرمایه ثبت شده ۱۴,۴۱۸,۶۰۷ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۴۰۳,۶۹۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۸ ۱۷:۰۹:۵۸ (۸۸۹۵۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0