تحلیل برای سود
1401/03/30
15:56
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ دی ✅ خاور ✅ ثفارس ✅ فگستر ✅ ستران ✅ تکنو

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ دی


✅ خاور


✅ ثفارس


✅ فگستر


✅ ستران


✅ تکنو

انتهای خبر

0
0