بورس۲۴
1402/09/04
10:14
روند صعودی فروش ماهانه در «خموتور»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، موتورسازان تراکتورسازی ایران در آبان ۳۱۶ میلیارد تومان فروش داشته که بالاترین میزان فروش ماهانه شرکت است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، موتورسازان تراکتورسازی ایران در آبان ۳۱۶ میلیارد تومان فروش داشته که بالاترین میزان فروش ماهانه شرکت است. فروش ماهانه شرکت در ۸ ماهه امسال صعودی بود و در مجموع ۲۰۳۱ میلیارد تومان فروخت که نسبت به مشابه قبل ۶۰٪ رشد را نشان می دهد. رشد فروش ۸ ماهه هم عمدتا از محل افزایش مقدار فروش موتور ۶ سیلندر و افزایش نرخ موتور ۶سیلندر و ۴سیلندر بوده است.

خموتورخموتور1
انتهای خبر

0
0