بورس۲۴
1403/04/20
10:51
«ثباغ» نتیجه مناقصه را اعلام کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه بیان داشت «شرکت مقیاس راه سنگ آذربایجان» برنده مناقصه اعلام ومقرر گردید نسبت به عقد قرارداد با شرکت مذکور اقدامات لازم بعمل آید.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه بیان داشت با بررسی و ارزیابی توان فنی شرکت کنندگان دو شرکت از بین هشت شرکت کننده کنارگذاشته شده و پاکات قیمت پیشنهادی شش شرکت دیگر بازگشایی گردیدند ( صورتجلسه کمیسون معاملات پیوست میباشد ) که با توجه به کمترین قیمت پیشنهادی ، «شرکت مقیاس راه سنگ آذربایجان» برنده مناقصه اعلام ومقرر گردید نسبت به عقد قرارداد با شرکت مذکور اقدامات لازم بعمل آید.


ث
انتهای خبر

0
0