کدال۳۶۰
1401/03/07
18:50
#داسوه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت داروسازی اسوه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 389,794 میلیون ریال...

#داسوه


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت داروسازی اسوه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۳۸۹,۷۹۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳٪ کاهش داشته است.▪️«داسوه» با سرمایه ثبت شده ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۵۰,۱۰۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۸:۵۰:۳۷ (۸۸۸۹۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0